Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
finedu@uoi.gr   +30 265100 7498

5ο Θερινό Σχολείο στα προχωρημένα οικονομικά

3-7 Ιουλίου 2023

περισσότερα

2ο Θερινό Σχολείο Ιστορίας και Οικονομίας

6-9 Ιουλίου 2023

περισσότερα

Ημερίδα στην Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

περισσότερα

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2018 με την ένταξη του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Νόμος 4559/2018) και αποτελείται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με έδρα τα Ιωάννινα και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Πρέβεζα.

Η Σχολή παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, και στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και αναλυτικής ικανότητας των φοιτητών.

Η Σχολή προσφέρει σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Τα προγράμματα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες και περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού που παρέχουν το βασικό υπόβαθρο του επιστημονικού αντικειμένου και μαθήματα επιλογής που επιτρέπουν στους φοιτητές να προσαρμόσουν τις σπουδές τους με βάση τις προτιμήσεις και τους μελλοντικούς τους στόχους. Τα προγράμματα σπουδών αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητάς τους και την παροχή όλων των απαραίτητων ακαδημαϊκών εφοδίων στους φοιτητές προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας ή να σταδιοδρομήσουν στον ακαδημαϊκό χώρο.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής έχει καθοριστική συμβολή στην εξασφάλιση της ποιότητας σπουδών. Οι καθηγητές διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου με διεθνή αντίκτυπο και στοχεύουν στην εξωστρέφεια και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παραγόμενης γνώσης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Καλώς ήλθατε!
Νικόλαος Μυλωνίδης – Καθηγητής

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

 

Μυλονίδης

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης, παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Λογιστικής και του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου με το Π.Δ. 84/2013.

Διοίκηση Τμημάτων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόεδρος

simos_theodoros

Θεόδωρος Σίμος, Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής